Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul

9.3/10 trên tổng số 173 lượt đánh giá

Lượt xem: 737,339
Tên khác: Tokyo Ghoul
Thể loại: Supernatural, Super power, Seinen, Psychological, Horror, Drama
Tác giả: Ishida Sui
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tokyo Ghoul:

Danh sách chương

Tokyo Ghoul Chap 001 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 002 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 003 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 004 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 005 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 006 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 007 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 008 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 009 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 010 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 011 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 012 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 013 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 014 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 015 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 016 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 017 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 018 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 019 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 020 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 021 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 022 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 023 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 024 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 025 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 026 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 027 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 028 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 029 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 030 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 031 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 032 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 033 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 034 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 035 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 036 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 037 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 038 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 039 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 040 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 041 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 042 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 043 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 044 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 045 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 046 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 047 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 048 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 049 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 050 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 051 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 052 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 053 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 054 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 055 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 056 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 057 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 058 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 059 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 059.5 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 060 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 061 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 062 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 063 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 064 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 065 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 066 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 067 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 068 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 069 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 070 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 071 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 072 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 073 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 074 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 075 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 076 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 077 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 078 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 079 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 080 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 081 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 082 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 083 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 084 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 085 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 086 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 087 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 088 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 089 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 090 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 091 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 092 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 093 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 094 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 095 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 096 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 097 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 098 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 099 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 100 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 101 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 102 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 103 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 104 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 105 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 106 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 107 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 108 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 109 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 110 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 111 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 112 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 113 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 114 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 115 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 116 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 117 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 118 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 119 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 120 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 121 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 122 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 123 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 124 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 125 - fix 03/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 126 - fix 19/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 127 - fix 28/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 128 - fix 29/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 129 - fix 31/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 130 - fix 31/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 131 - fix 31/01/2015

Tokyo Ghoul Chap 132 - fix 04/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 133 - fix 09/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 134 - fix 10/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 135 12/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 136 - fix 16/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 137 22/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 138 - fix 25/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 139 - fix 27/02/2015

Tokyo Ghoul Chap 140 - fix 01/03/2015

Tokyo Ghoul Chap 141 - fix 04/03/2015

Tokyo Ghoul Chap 142 07/03/2015

Tokyo Ghoul Chap 143 - fix 12/03/2015

Tokyo Ghoul: RE [Chap 27 , next Chap 28] (DP) 27/12/2014