• Shoujo

Mr. Mallow Blue

Mr. Mallow Blue

Seishun Otome Banchou

Seishun Otome Banchou

Chạy Trốn Cùng Con Nhím

Chạy Trốn Cùng Con Nhím

Tôi Trở Thành Gia Sư Của Tên Bạo Chúa

Tôi Trở Thành Gia Sư Của Tên Bạo Chúa

Wistoria Bản Hùng Ca Kiếm Và Pháp Trượng

Wistoria Bản Hùng Ca Kiếm Và Pháp Trượng

Kara no Kioku

Kara no Kioku

Thiếu Chủ Hung Dữ Quá Tôi Rất Thích

Thiếu Chủ Hung Dữ Quá Tôi Rất Thích

Newton's Flower Buds Webtoon

Newton's Flower Buds Webtoon

Sự Trả Thù Của Nữ Vương

Sự Trả Thù Của Nữ Vương

Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào

Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào

Phép Lạ của Chúng ta

Phép Lạ của Chúng ta

Lãnh Địa Của Totem

Lãnh Địa Của Totem

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Che Bầu Trời

Che Bầu Trời

Trêu Ghẹo "Gấu" Nhà Tôi!

Trêu Ghẹo "Gấu" Nhà Tôi!

Vị quản gia của tiểu thư

Vị quản gia của tiểu thư

Uruwashi no Yoi no Tsuki

Uruwashi no Yoi no Tsuki

Cặp Bài Trùng: Ác Nữ Và Hôn Quân

Cặp Bài Trùng: Ác Nữ Và Hôn Quân

Sei-chan, your love is too much!

Sei-chan, your love is too much!